Custom Meditation Techniques. #1

Раскажу пра тэхнікі мэдытацыі, якімі раз-пораз карыстаюся.

Адразу адзначу, што не належу ні да якой рэлігіі. На светаўспрыманне значна паўплываў буддызм, толькі мэдытацыяй “па-буддысцку” не займаюся — заплесці ногі лотасам для мяне не праблема, але хутка пачынае балець спіна. Таму асноўная тэхніка рэлаксацыі \ мэдытацыі — слуханне гіпнатычнай манатоннай музыкі, лежучы на ложку. Але пра гэтае як-небудзь другім разам. Зараз пра іншае:

#1 “Мантра ўдзячнасці”

Узімку 2000 я здаваў “дзяржаўныя іспыты”. Экзамен прайшоў лёгка, галава была ясная, усё, што трэба было ўспомніць — успомніў. Аднагрупнік пажартаваў — “што, Будда дапамог?” Мо’ і Будда, а мо’ і Крішна — падрыхтоўцы надта спрыялі сэансы мэдытацыі пад дыск Tony Scott & Collin Walcott “Music For Yoga Meditation and other joys” [1968] — а там музло як раз пра Крішну (”Hail Krishna”).

З экзамену вяртаўся з пачуццём радаснай палёгкі, свяціла яркае сонца, зіхацеў і паколваў вочы снег. У гэтым лагодна-ўдзячным настроі ў галаве ўзніклі словы:

Спасибо Всему, Что Есть, За Всё, Что Есть

Дзякую Ўсяму, Што Ёсць, За Ўсё, Што Ёсць

Пазней прыдумаў, як можна выкарыстаць гэтую фразу ў нечым накшталт крышнаіцкай джапа-мэдытацыі. Есць ў мяне пацеркі з 36 драўлянымі бусінамі. І вось якім чынам 11 складоў гэтай мантры кладуцца на 36 костак.

По-русски:

спа-си-бо-все-му-что-есть-за-всё-что-есть 11
спа-си-бо-все-му-что-есть-за-всё 9
спа-си-бо-все-му-что-есть 7
спа-си-бо-все-му 5
спа-си-бо 3
~ раз ~ 1
спа-си-бо-все-му-что-есть-за-всё-что-есть 11
спа-си-бо-все-му-что-есть-за -всё 9
спа-си-бо-все-му-что-есть 7
спа-си-бо-все-му 5
спа-си-бо 3
~ девять ~ 1
�?того в каждом круге по 36 слогов-бусин. На последнюю бусину приходится порядковый номер цикла

Па-беларуску:

дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць-за-ўсё-�?то-ёсць 11
дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць-за-ўсё 9
дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць 7
дзя-ку-ю-ўся-му 5
дзя-ку-ю 3
~ адзін ~ 1
дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць-за-ўсё-�?то-ёсць 11
дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць-за-ўсё 9
дзя-ку-ю-ўся-му-�?то-ёсць 7
дзя-ку-ю-ўся-му 5
дзя-ку-ю 3
~ дзевяць ~ 1
Усяго па 36 складоў на круг. На апо�?нюю костку прыпадае парадкавы нумар цыклу.

Кантроль за канцэнтрацыяй ажыццяўляецца вельмі лёгка — памылку адчувае�? адразу, уласнымі пальцамі: калі на апо�?нюю костку не прыпаў нумар чарговага цыклу — значыцца, збіўся. Памылковы цыкл не залічваецца - трэба пачынаць спачатку.

Вельмі зручна гэткай мантра-мэдытацыяй займацца ў транспарце - напрыклад, у аўтобусе, на якім еду да бабулі ў вёску. Гудзе стары рухавік, гамоняць-�?апацяць пасажыры — вясковыя бабы і маладзіцы, смяюцца дзеці, балбочыць радыё, сонца мільгае між дрэваў — міжволі апынае�?ся у трансе.

Хаця, сама па сабе вандроўка ў гэтым аўтобусе — глыбокая мэдытацыя. Колькі ў ім нарадзілася кавалкаў вер�?аў і сюжэтаў недапісаных апавяданняў — не пералічыць. Адных эсэ пра здарэнні ў гэтым самым аўтобусе на добрую кніжачку можна было б назбіраць. Але пераважна ўсе яны ў гэтым аўтобусе і засталіся — бо з чароўнага аўтобуса выходзі�? у ін�?ы свет, з ін�?ай галавой. З не�?матлікіх праектаў, �?то зарадзіліся ў гэтым trance_партным сродку і ўсё ж былі рэалізаваныя, — сайт з бабулінымі ўспамінамі ды кароткая эмбіент-замалёўка — Son staroha autobusa.

Дзякую Ўсяму, Што Ёсць, За Ўсё, Што Ёсць

Каментаванне забаронена.