Архіў за October, 2006

* * *

Monday, October 23, 2006

my z taboj zhryźli ŭsie sucharyki-słovy.
u pustym pakiecie — kroški šmatkropjaŭ,
pałamanyja kličniki. koski. pytalniki.

Pravierka kantrolnych

Monday, October 16, 2006

Pierad snom, liežučy ŭ łožku, praviaraŭ kantrolnyja pracy zavočnikaŭ. Dakładniej — zavočnic. Jak i ŭ savieckija časy, heta zvyčajnyja vučnioŭskija sšytki, jakija dasyłajuć na pravierku pa pošcie.

Ź zialonych sšytkaŭ raz-poraz vyvalvajucca žanočyja vałaski roznaj daŭžyni i koleru. Hetak ŭ mianie chutka budzie poŭny łožak vałasoŭ nieznajomych dziaŭčyn.